برای ارتباط با شرکت می توانید از موارد زیر اقدام فرمایید:

فارس، شیراز، ملاصدرا – ابتدای خیابان معدل – تجاری اداری کسری – طبقه ۳ واحد ۳۰۵
ایمیل: noyanavaze at gmail.com
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۱۷۰۱۶ – ۰۹۰۲۰۸۰۰۹۳۰
شماره پیامک: ۱۰۰۰۰۱۵۳۱۷۰۱۸۲